NixOS configs for new Redbrick deployment
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mctastic c752c8b1a9 add ssh key for mctastic 2 lat temu
..
dns Standardise network conf and fix slow boot 2 lat temu
dovecot Merge uncommitted changes from m1vm 2 lat temu
ldap Move repl setting to db conf 2 lat temu
postfix Use ldap IP to fix startup issues 2 lat temu
gitea.nix Prepare hardcase for gitea 2 lat temu
gluster.nix Enable nfs with gluster 2 lat temu
httpd.nix Use dhparams instead of custom script in postfix setup 2 lat temu
postgres.nix Fix syntax error 2 lat temu
ssh.nix add ssh key for mctastic 2 lat temu