NixOS configs for new Redbrick deployment
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mctastic c752c8b1a9 add ssh key for mctastic 2 lat temu
common Change LDAP host 2 lat temu
hosts Add gitea to hardcase 2 lat temu
services add ssh key for mctastic 2 lat temu
.gitignore Update ignore file 2 lat temu
README.md Add install instructions to readme 2 lat temu

README.md

NixOS Configurations

Used to deploy redbrick 2.0

Installation

cd /etc/nixos
tar -cjf ~/nixos_backup.tar.bz2 *
rm *
git clone $THIS_REPO .
ln -s hosts/$(hostname)/configuration.nix .
nixos-rebuild switch