NixOS configs for new Redbrick deployment
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
mctastic c752c8b1a9 add ssh key for mctastic 2 yıl önce
common Change LDAP host 2 yıl önce
hosts Add gitea to hardcase 2 yıl önce
services add ssh key for mctastic 2 yıl önce
.gitignore Update ignore file 2 yıl önce
README.md Add install instructions to readme 2 yıl önce

README.md

NixOS Configurations

Used to deploy redbrick 2.0

Installation

cd /etc/nixos
tar -cjf ~/nixos_backup.tar.bz2 *
rm *
git clone $THIS_REPO .
ln -s hosts/$(hostname)/configuration.nix .
nixos-rebuild switch