1
0
Преглед на файлове

docs: update emojis

master
sentriz преди 2 месеца
родител
ревизия
c0803b4984
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 9A8DAE1CA907B862
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      docs/desktop/emojis.md

+ 3
- 3
docs/desktop/emojis.md Целия файл

@@ -1,8 +1,8 @@
### packages

- ttf-joypixels
- noto-color-emoji-fontconfig
- noto-fonts-emoji

### commands

$ ln -sf ../conf.avail/75-joypixels.conf /etc/fonts/conf.d/75-joypixels.conf
$ fc-cache -f -v
$ fc-cache

Зареждане…
Отказ
Запис