Przeglądaj źródła

docs: update emojis

master
sentriz 2 miesięcy temu
rodzic
commit
c0803b4984
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 9A8DAE1CA907B862
1 zmienionych plików z 3 dodań i 3 usunięć
  1. +3
    -3
      docs/desktop/emojis.md

+ 3
- 3
docs/desktop/emojis.md Wyświetl plik

@@ -1,8 +1,8 @@
### packages

- ttf-joypixels
- noto-color-emoji-fontconfig
- noto-fonts-emoji

### commands

$ ln -sf ../conf.avail/75-joypixels.conf /etc/fonts/conf.d/75-joypixels.conf
$ fc-cache -f -v
$ fc-cache

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz