Bladeren bron

meta: add capital letters to action 😌

master
sentriz 6 maanden geleden
bovenliggende
commit
d0455058e9
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: 9A8DAE1CA907B862
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 5 en 4 verwijderingen
  1. +5
    -4
      .github/workflows/lint.yml

+ 5
- 4
.github/workflows/lint.yml Bestand weergeven

@@ -1,13 +1,14 @@
name: "lint on push"
name: "Lint"
on:
push:
branch:
- master
jobs:
shellcheck:
name: shellcheck
name: ShellCheck
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- name: run shellcheck
- name: Checkout
uses: actions/checkout@v2
- name: Run ShellCheck
uses: ludeeus/action-shellcheck@master

Laden…
Annuleren
Opslaan