Bläddra i källkod

meta: add capital letters to action 😌

master
sentriz 6 månader sedan
förälder
incheckning
d0455058e9
Ingen känd nyckel hittad för denna signaturen i databasen GPG-nyckel ID: 9A8DAE1CA907B862
1 ändrade filer med 5 tillägg och 4 borttagningar
  1. +5
    -4
      .github/workflows/lint.yml

+ 5
- 4
.github/workflows/lint.yml Visa fil

@@ -1,13 +1,14 @@
name: "lint on push"
name: "Lint"
on:
push:
branch:
- master
jobs:
shellcheck:
name: shellcheck
name: ShellCheck
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- name: run shellcheck
- name: Checkout
uses: actions/checkout@v2
- name: Run ShellCheck
uses: ludeeus/action-shellcheck@master

Laddar…
Avbryt
Spara