1
0
Преглед на файлове

bin: use abs paths for catt script

master
sentriz преди 11 месеца
родител
ревизия
e3a3887d90
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 9A8DAE1CA907B862
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      conf_phone/bin/termux-url-opener

+ 3
- 3
conf_phone/bin/termux-url-opener Целия файл

@@ -1,9 +1,9 @@
if [[ "$#" -ne 1 ]]; then
if [ "$#" -ne 1 ]; then
echo "please provide a url" >&2
exit 1
fi

case "$1" in
*://youtube.com/*|*://youtu.be/*) catt add "$1" ;;
*) catt cast "$1" ;;
*youtube.com/*|*youtu.be/*) /data/data/com.termux/files/home/.local/bin/catt add "$1" ;;
*) /data/data/com.termux/files/home/.local/bin/catt cast "$1" ;;
esac

Зареждане…
Отказ
Запис