1
0
Преглед на файлове

server: remove transmission services

master
sentriz преди 7 месеца
родител
ревизия
f7a8a20ef8
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 9A8DAE1CA907B862
променени са 4 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 35 реда
 1. +0
  -9
    conf_server/systemd/system/transmission-start.service
 2. +0
  -8
    conf_server/systemd/system/transmission-start.timer
 3. +0
  -10
    conf_server/systemd/system/transmission-stop.service
 4. +0
  -8
    conf_server/systemd/system/transmission-stop.timer

+ 0
- 9
conf_server/systemd/system/transmission-start.service Целия файл

@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Start transmission container

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c ' \
cd /opt/containers/transmission && \
docker-compose up -d \
'

+ 0
- 8
conf_server/systemd/system/transmission-start.timer Целия файл

@@ -1,8 +0,0 @@
[Unit]
Description=Run transmission-start.service daily

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 7:40:00

[Install]
WantedBy=basic.target

+ 0
- 10
conf_server/systemd/system/transmission-stop.service Целия файл

@@ -1,10 +0,0 @@
[Unit]
Description=Stop transmission container

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c ' \
cd /opt/containers/transmission && \
docker-compose down \
'


+ 0
- 8
conf_server/systemd/system/transmission-stop.timer Целия файл

@@ -1,8 +0,0 @@
[Unit]
Description=Run transmission-stop.service daily

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 23:00:00

[Install]
WantedBy=basic.target

Зареждане…
Отказ
Запис