my dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

15 wiersze
213 B

  1. #!/usr/bin/env bash
  2. set -e
  3. if test $# -ne 1; then
  4. echo "please provide a <repo>" >&2
  5. exit 1
  6. fi
  7. name="$1"
  8. path="conf_common/.config/fish/plugins/$name"
  9. git submodule deinit -f "$path"
  10. git rm -f "$path"