my dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
sentriz 0f6cf97ccc
packages: add rust-analyzer
4 dni temu
.github/workflows meta: add capital letters to action 😌 5 miesięcy temu
conf_common vim: update deps 4 dni temu
conf_extra packages: add rust-analyzer 4 dni temu
conf_phone bin: use abs paths for catt script 9 miesięcy temu
conf_server server: remove transmission services 5 miesięcy temu
docs vst: sandbox wine and update docs 4 dni temu
hooks meta: shellcheck all files 9 miesięcy temu
.gitmodules vim: add diaglist 6 dni temu
fish-plugin-install meta: replace fundle with git submodules 8 miesięcy temu
fish-plugin-uninstall vim: autoload plugins 6 miesięcy temu
install-common meta: use env for install scripts 9 miesięcy temu
install-extra meta: smooth out bootstrap 1 tydzień temu
install-phone meta: use env for install scripts 9 miesięcy temu
install-phone-all meta: replace fundle with git submodules 8 miesięcy temu
install-server meta: use env for install scripts 9 miesięcy temu
license.md update md case 2 lat temu
vim-plugin-install vim: autoload plugins 6 miesięcy temu
vim-plugin-uninstall vim: autoload plugins 6 miesięcy temu