my dotfiles
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
sentriz 0f6cf97ccc
packages: add rust-analyzer
4 dagar sedan
.github/workflows meta: add capital letters to action 😌 5 månader sedan
conf_common vim: update deps 4 dagar sedan
conf_extra packages: add rust-analyzer 4 dagar sedan
conf_phone bin: use abs paths for catt script 9 månader sedan
conf_server server: remove transmission services 5 månader sedan
docs vst: sandbox wine and update docs 4 dagar sedan
hooks meta: shellcheck all files 9 månader sedan
.gitmodules vim: add diaglist 6 dagar sedan
fish-plugin-install meta: replace fundle with git submodules 8 månader sedan
fish-plugin-uninstall vim: autoload plugins 6 månader sedan
install-common meta: use env for install scripts 9 månader sedan
install-extra meta: smooth out bootstrap 1 vecka sedan
install-phone meta: use env for install scripts 9 månader sedan
install-phone-all meta: replace fundle with git submodules 8 månader sedan
install-server meta: use env for install scripts 9 månader sedan
license.md update md case 2 år sedan
vim-plugin-install vim: autoload plugins 6 månader sedan
vim-plugin-uninstall vim: autoload plugins 6 månader sedan