my dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
John Looney 2c0881d0fe Initial checkin 4 lat temu
..
.bash Initial checkin 4 lat temu
.bash_history Initial checkin 4 lat temu
.bash_profile Initial checkin 4 lat temu
.bashrc Initial checkin 4 lat temu