my dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

2 wiersze
1.3 KiB

  1. AnsiEsc.vmb: call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/autoload/AnsiEsc.vim')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/doc/AnsiEsc.txt')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/plugin/AnsiEscPlugin.vim')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/plugin/cecutil.vim')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/lib/File/Slurp.pm')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/bin/colordiff')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/bin/vimcat')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/01_files.t')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/bull1_old.ans')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/simple.ansi')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/bull12.ans')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/vimcat_doc.ansi')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/README')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/bull11.ans')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/bull2.ans')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/bull7.ans')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/bull8.ans')|call delete('/Users/johnlooney/.vim/bundle/AnsiEsc/t/data/files/paws_js_pg1_w_extra_markup.ansi')