A little test project for B.Y.O.P that I stole
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

31 wiersze
463 B

 1. #!/usr/bin/python3
 2. def add(x, y):
 3. return x + y
 4. def mod(x,y):
 5. return x % y
 6. def main():
 7. x = int(input("Input x: "))
 8. y = int(input("Input y: "))
 9. # returns x + y
 10. addition = add(x, y)
 11. print(addition)
 12. # sub(x, y) returns x - y
 13. # mult(x, y) returns x * y
 14. # div(x, y) returns x // y
 15. modulus = mod(x,y)
 16. print(modulus)
 17. # mod(x, y) returns x % y
 18. # expo(x, y) returns x ** y
 19. if __name__ == "__main__":
 20. main()