Przeglądaj źródła

Factorial.py

master
Kyle McCann 3 lat temu
rodzic
commit
6c15de0dd1
1 zmienionych plików z 15 dodań i 0 usunięć
  1. +15
    -0
      factorial.py

+ 15
- 0
factorial.py Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,15 @@
def factorial(n):
if n == 0:
return 1
else:
return n * factorial(n-1)

def main():
num = input()
total = factorial(int(num))
print (total)

if __name__== '__main__':
main()Ładowanie…
Anuluj
Zapisz