6 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Kyle McCann 6c15de0dd1 Factorial.py преди 3 години
  Kyle McCann 8013b42b48 Merge https://git.redbrick.dcu.ie/mctastic/git-tutorial преди 3 години
  James McDermott ca4dc95b6f added factorial.py преди 3 години
  Kyle McCann 6cdabc59da git ignore преди 3 години
  theycallmemac 4d5ebba645 inital commit преди 3 години
  mctastic 6957a9ffeb Initial commit преди 3 години